Home Kontakt dla prasy

Kontakt dla prasy

Zuzanna Szymańska
+48 781 97 68 79
zszymanska@pr-imo.pl

PR-imo public relations
ul. Witkowa 29A/1,
Rokietnica k. Poznania
http://www.pr-imo.pl